ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες διερμηνείας είναι απαραίτητες στο πλαίσιο συνεδρίων, συνδιασκέψεων, σεμιναρίων με ξένους ομιλητές καθώς και για επαγγελματικές επαφές και σύναψη διεθνών συμφωνιών.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η ταυτόχρονη διερμηνεία είναι μια εξειδικευμένη πρακτική που απαιτεί πλήρη και ακριβή προφορική μετάφραση στον ίδιο ρυθμό ομιλίας με τον ομιλητή.

Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή συνεδριακής διερμηνείας και χρησιμοποιείται κατά αποκλειστικότητα σε διεθνείς οργανισμούς.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η διαδοχική διερμηνεία γίνετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης του ομιλητή, συνήθως με την βοήθεια σημειώσεων.

Απαιτεί ειδική τεχνική και ανάλογη παρουσία διότι ο διερμηνέας είναι προέκταση του ομιλητή.

ΨΥΘΥΡΙΣΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην ψιθυριστή διερμηνεία ή ταυτόχρονη ο διερμηνέας κάθεται ή στέκεται όρθιος δίπλα στους συμμετέχοντες στην συνεδρίαση και μεταφράζει ταυτόχρονα χωρίς τεχνικό εξοπλισμό.

Συνήθως επιστρατεύεται σε συναντήσεις μεταξύ λίγων συνομιλητών καθώς και σε ιδιωτικές συναντήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Athens Italian Interpreters προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς επίσης και για την βέλτιστη χρήση των πλέων προηγμένων τεχνολογιών, συνεργαζόμενο με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Η Athens Italian Interpreters προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες γραπτής μετάφρασης.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Athens Italian Interpreters διοργανώνει θεματικά σεμινάρια για διερμηνείς, μεταφραστές, φοιτητές, καθώς επίσης και τμήματα γλωσσικής ενημέρωσης και ιταλικού πολιτισμού.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Όλα τα επίπεδα και όλα τα Διπλώματα